Gammelgård-1-släkten Magdalena Hansdotter
* 1786-11-30Gammelgård-1-släkten Hans X-son
* omkring 1760